Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Varaukset

Varaukset - Varauksen teko

... için yer ayırmak istiyordum.
I would like to book…
Virallinen, kohtelias
... için yer ayırmayı dilemiştim.
I wish to book…
Virallinen, kohtelias
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Do you have any vacancies on…
Virallinen, kohtelias
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve a room on the…
Virallinen, kohtelias
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Virallinen, kohtelias
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve…in the name of...
Virallinen, kohtelias
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
We also need the following equipment and services:
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen muuttaminen

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Would it be possible to change the date of the booking to…
Virallinen, kohtelias
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Virallinen, kohtelias
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Virallinen, kohtelias
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen peruutus

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Virallinen, kohtelias
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Virallinen, kohtelias
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Virallinen, kohtelias
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Virallinen, kohtelias