Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Varaukset

Varaukset - Varauksen teko

ฉันต้องการจะจอง...
Mi ŝatus rezervi...
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องการจะจอง...
Mi deziras rezervi...
Virallinen, kohtelias
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องการจองห้องของ...
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Virallinen, kohtelias
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen muuttaminen

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Virallinen, kohtelias
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Virallinen, kohtelias
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen peruutus

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Virallinen, kohtelias
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Virallinen, kohtelias
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Virallinen, kohtelias
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Virallinen, kohtelias