Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Varaukset

Varaukset - Varauksen teko

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Virallinen, kohtelias
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Virallinen, kohtelias
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Virallinen, kohtelias
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Virallinen, kohtelias
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Virallinen, kohtelias
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Virallinen, kohtelias
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen muuttaminen

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Virallinen, kohtelias
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Virallinen, kohtelias
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Virallinen, kohtelias
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen peruutus

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Virallinen, kohtelias
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Virallinen, kohtelias
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Virallinen, kohtelias
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Virallinen, kohtelias