Turkiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Varaukset

Varaukset - Varauksen teko

I would like to book…
... için yer ayırmak istiyordum.
Virallinen, kohtelias
I wish to book…
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Virallinen, kohtelias
Do you have any vacancies on…
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve a room on the…
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Virallinen, kohtelias
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve…in the name of...
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Virallinen, kohtelias
We also need the following equipment and services:
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen muuttaminen

Would it be possible to change the date of the booking to…
Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Virallinen, kohtelias
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Virallinen, kohtelias
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen peruutus

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
Virallinen, kohtelias
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Virallinen, kohtelias
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Virallinen, kohtelias
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Virallinen, kohtelias