Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Harkitsemme ... ostoa...
We are considering the purchase of…
Virallinen, alustava
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
We are pleased to place an order with your company for ...
Virallinen, erittäin kohtelias
Haluaisimme tehdä tilauksen.
We would like to place an order.
Virallinen, kohtelias
Liitteenä sitova tilauksemme...
Enclosed is our firm order for…
Virallinen, kohtelias
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Enclosed you will find our order.
Virallinen, kohtelias
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Virallinen, kohtelias
Täten jätämme tilauksemme...
We herewith place our order for…
Virallinen, suora
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
We intend to buy...from you.
Virallinen, suora
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Virallinen, erittäin suora
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Virallinen, kohtelias
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Your order will be processed as quickly as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Virallinen, kohtelias
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Virallinen, suora
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Virallinen, suora
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Virallinen, suora
Täten vahvistamme tilauksenne.
We hereby confirm your order.
Virallinen, kohtelias
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
This is to confirm our verbal order dated…
Virallinen, suora
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Virallinen, suora
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Virallinen, suora
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Virallinen, suora
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Virallinen, kohtelias
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Would it be possible to increase our order from…to…
Virallinen, kohtelias
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Would it be possible to delay the order until…
Virallinen, kohtelias
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Virallinen, kohtelias
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Virallinen, erittäin klohtelias
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Virallinen, kohtelias
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Virallinen, kohtelias
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Virallinen, kohtelias
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
We would like to cancel our order. The order number is...
Virallinen, suora
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
We are forced to cancel our order due to...
Virallinen, suora
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Virallinen, erittäin suora
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Virallinen, erittäin suora