Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Vi överväger att köpa ...
Uvažujeme o koupi...
Virallinen, alustava
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Virallinen, erittäin kohtelias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Virallinen, kohtelias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Virallinen, kohtelias
Bifogat hittar ni vår beställning.
V příloze najdete naší objednávku.
Virallinen, kohtelias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Virallinen, kohtelias
Vi lägger härmed in vår order på ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Virallinen, suora
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Virallinen, suora
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Virallinen, erittäin suora
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Virallinen, kohtelias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Virallinen, erittäin kohtelias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Virallinen, kohtelias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Virallinen, suora
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Virallinen, suora
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Virallinen, suora
Vi bekräftar härmed din beställning.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Virallinen, kohtelias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Virallinen, suora
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Virallinen, suora
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Virallinen, suora
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Virallinen, suora
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Virallinen, kohtelias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Virallinen, kohtelias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Virallinen, erittäin klohtelias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Virallinen, kohtelias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Virallinen, suora
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Virallinen, suora
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Virallinen, erittäin suora
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Virallinen, erittäin suora