Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Vi överväger att köpa ...
Ni konsideras la aĉeto de...
Virallinen, alustava
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Virallinen, erittäin kohtelias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Ni ŝatus meti ordon.
Virallinen, kohtelias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Vi trovos nian firman ordon por...
Virallinen, kohtelias
Bifogat hittar ni vår beställning.
Vi trovos vian ordon.
Virallinen, kohtelias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Virallinen, kohtelias
Vi lägger härmed in vår order på ...
Ni metas nian ordon por...
Virallinen, suora
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Ni intencas aĉeti...
Virallinen, suora
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Virallinen, erittäin suora
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Virallinen, kohtelias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Virallinen, erittäin kohtelias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Virallinen, kohtelias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Virallinen, suora
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Virallinen, suora
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Virallinen, suora
Vi bekräftar härmed din beställning.
Ni konfirmas vian mendon.
Virallinen, kohtelias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Virallinen, suora
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Virallinen, suora
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Virallinen, suora
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Virallinen, suora
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Virallinen, kohtelias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Virallinen, kohtelias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Virallinen, erittäin klohtelias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Virallinen, kohtelias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Virallinen, suora
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Virallinen, suora
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Virallinen, erittäin suora
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Virallinen, erittäin suora