Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Nous considérons l'achat de...
Ni konsideras la aĉeto de...
Virallinen, alustava
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous voudrions passer une commande.
Ni ŝatus meti ordon.
Virallinen, kohtelias
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Vi trovos nian firman ordon por...
Virallinen, kohtelias
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Vi trovos vian ordon.
Virallinen, kohtelias
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Virallinen, kohtelias
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Ni metas nian ordon por...
Virallinen, suora
Nous désirons vous acheter...
Ni intencas aĉeti...
Virallinen, suora
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Virallinen, erittäin suora
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Virallinen, kohtelias
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Virallinen, erittäin kohtelias
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Virallinen, kohtelias
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Virallinen, suora
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Virallinen, suora
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Virallinen, suora
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Ni konfirmas vian mendon.
Virallinen, kohtelias
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Virallinen, suora
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Virallinen, suora
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Virallinen, suora
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Virallinen, suora
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Virallinen, kohtelias
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Virallinen, kohtelias
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Virallinen, kohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Virallinen, kohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Virallinen, erittäin klohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Virallinen, kohtelias
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Virallinen, kohtelias
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Virallinen, kohtelias
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Virallinen, suora
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Virallinen, suora
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Virallinen, erittäin suora
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Virallinen, erittäin suora