Romaniaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Virallinen, alustava
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Virallinen, erittäin kohtelias
주문을 하고 싶습니다.
Am dori să plasăm o comandă.
Virallinen, kohtelias
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Virallinen, kohtelias
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Virallinen, kohtelias
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Virallinen, kohtelias
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Virallinen, suora
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Virallinen, suora
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Virallinen, erittäin suora
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Virallinen, kohtelias
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Virallinen, erittäin kohtelias
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Virallinen, kohtelias
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Virallinen, suora
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Virallinen, suora
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Virallinen, suora
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Virallinen, kohtelias
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Virallinen, suora
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Virallinen, suora
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Virallinen, suora
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Virallinen, suora
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Virallinen, kohtelias
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Virallinen, kohtelias
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Virallinen, kohtelias
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Virallinen, kohtelias
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Virallinen, erittäin klohtelias
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Virallinen, erittäin kohtelias
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Virallinen, kohtelias
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Virallinen, kohtelias
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Virallinen, kohtelias
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Virallinen, suora
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Virallinen, suora
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Virallinen, erittäin suora
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Virallinen, erittäin suora