Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

我们正在考虑购买...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Virallinen, alustava
我们很乐意订购贵公司的...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Virallinen, erittäin kohtelias
我们想下个订单。
เราต้องการสั่งของ
Virallinen, kohtelias
附上的是我们公司就...的订单
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Virallinen, kohtelias
您将在附件中看到我们公司的订单。
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Virallinen, kohtelias
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Virallinen, kohtelias
我们特此开出...的订单
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Virallinen, suora
我们意在向您购买...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Virallinen, suora
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Virallinen, erittäin suora
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Virallinen, kohtelias
我们会尽快处理您的订单。
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Virallinen, kohtelias
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Virallinen, suora
附件中您将收到两份合同复印件。
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Virallinen, suora
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Virallinen, suora
我们在此确认您的订单。
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Virallinen, kohtelias
这是为了确认我们...时定下的口头协议
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Virallinen, suora
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Virallinen, suora
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Virallinen, suora
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Virallinen, suora
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Virallinen, kohtelias
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Virallinen, kohtelias
是否有可能将订购推迟到...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Virallinen, kohtelias
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Virallinen, kohtelias
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Virallinen, erittäin klohtelias
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Virallinen, erittäin kohtelias
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Virallinen, kohtelias
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Virallinen, kohtelias
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Virallinen, kohtelias
我们想取消订单,订单号是...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Virallinen, suora
我们不得不取消订单,因为...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Virallinen, suora
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Virallinen, erittäin suora
我们别无选择只能取消订单,因为...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Virallinen, erittäin suora