Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Harkitsemme ... ostoa...
Virallinen, alustava
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Virallinen, erittäin kohtelias
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Virallinen, kohtelias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Virallinen, kohtelias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Virallinen, kohtelias
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Virallinen, kohtelias
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Täten jätämme tilauksemme...
Virallinen, suora
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Virallinen, suora
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Virallinen, erittäin suora
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Virallinen, kohtelias
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Virallinen, erittäin kohtelias
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Virallinen, kohtelias
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Virallinen, suora
In allegato trova due copie del contratto.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Virallinen, suora
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Virallinen, suora
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Virallinen, kohtelias
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Virallinen, suora
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Virallinen, suora
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Virallinen, suora
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Virallinen, suora
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Virallinen, kohtelias
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Virallinen, kohtelias
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Virallinen, kohtelias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Virallinen, kohtelias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Virallinen, erittäin klohtelias
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Virallinen, erittäin kohtelias
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Virallinen, kohtelias
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Virallinen, kohtelias
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Virallinen, kohtelias
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Virallinen, suora
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Virallinen, suora
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Virallinen, erittäin suora
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Virallinen, erittäin suora