Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Wij overwegen de aanschaf van ...
Estamos considerando a aquisição de...
Virallinen, alustava
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Virallinen, erittäin kohtelias
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Virallinen, kohtelias
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Virallinen, kohtelias
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Virallinen, kohtelias
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Virallinen, kohtelias
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Virallinen, suora
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Virallinen, suora
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Virallinen, erittäin suora
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Virallinen, kohtelias
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Virallinen, kohtelias
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Virallinen, suora
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Virallinen, suora
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Virallinen, suora
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Virallinen, kohtelias
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Virallinen, suora
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Virallinen, suora
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Virallinen, suora
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Virallinen, suora
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Virallinen, kohtelias
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Virallinen, kohtelias
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Seria possível adiar a entrega até...
Virallinen, kohtelias
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Virallinen, kohtelias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Virallinen, erittäin klohtelias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Virallinen, erittäin kohtelias
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Virallinen, kohtelias
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Virallinen, kohtelias
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Virallinen, kohtelias
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Virallinen, suora
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Virallinen, suora
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Virallinen, erittäin suora
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Virallinen, erittäin suora