Unkariksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Estamos considerando adquirir...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Virallinen, alustava
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Virallinen, erittäin kohtelias
Quisiéramos hacer un pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Virallinen, kohtelias
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Virallinen, kohtelias
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Csatolva találja a rendelésünket.
Virallinen, kohtelias
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Virallinen, kohtelias
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Virallinen, suora
Deseamos adquirir...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Virallinen, suora
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Virallinen, erittäin suora
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Virallinen, kohtelias
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Virallinen, erittäin kohtelias
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Virallinen, kohtelias
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Virallinen, suora
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Virallinen, suora
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Virallinen, suora
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Virallinen, kohtelias
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Virallinen, suora
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Virallinen, suora
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Virallinen, suora
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Virallinen, suora
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Virallinen, kohtelias
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Virallinen, kohtelias
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Virallinen, kohtelias
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Virallinen, kohtelias
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Virallinen, erittäin klohtelias
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Virallinen, erittäin kohtelias
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Virallinen, kohtelias
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Virallinen, kohtelias
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Virallinen, kohtelias
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Virallinen, suora
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Virallinen, suora
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Virallinen, erittäin suora
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Virallinen, erittäin suora