Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

We are considering the purchase of…
Harkitsemme ... ostoa...
Virallinen, alustava
We are pleased to place an order with your company for ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Virallinen, erittäin kohtelias
We would like to place an order.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Virallinen, kohtelias
Enclosed is our firm order for…
Liitteenä sitova tilauksemme...
Virallinen, kohtelias
Enclosed you will find our order.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Virallinen, kohtelias
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Virallinen, kohtelias
We herewith place our order for…
Täten jätämme tilauksemme...
Virallinen, suora
We intend to buy...from you.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Virallinen, suora
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Virallinen, erittäin suora
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Virallinen, kohtelias
Your order will be processed as quickly as possible.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Virallinen, erittäin kohtelias
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Virallinen, kohtelias
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Virallinen, suora
Enclosed you will find two copies of the contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Virallinen, suora
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Virallinen, suora
We hereby confirm your order.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Virallinen, kohtelias
This is to confirm our verbal order dated…
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Virallinen, suora
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Virallinen, suora
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Virallinen, suora
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Virallinen, suora
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Would it be possible to reduce our order from...to…
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Virallinen, kohtelias
Would it be possible to increase our order from…to…
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Virallinen, kohtelias
Would it be possible to delay the order until…
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Virallinen, kohtelias
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Virallinen, kohtelias
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Virallinen, erittäin klohtelias
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Virallinen, erittäin kohtelias
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Virallinen, kohtelias
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Virallinen, kohtelias
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Virallinen, kohtelias
We would like to cancel our order. The order number is...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Virallinen, suora
We are forced to cancel our order due to...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Virallinen, suora
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Virallinen, erittäin suora
We see no other alternative but to cancel our order for…
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Virallinen, erittäin suora