Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tapaamiset

Tapaamiset - Tapaamisesta sopiminen

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Virallinen, erittäin suora
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
When would it suit you?
Virallinen, kohtelias
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Can we arrange a meeting?
Virallinen, kohtelias
Bence görüşmemiz gerekiyor.
I think we should meet.
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen siirtäminen

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Virallinen, erittäin kohtelias
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Virallinen, kohtelias
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to set another date?
Virallinen, kohtelias
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
I have to postpone our meeting until…
Virallinen, kohtelias
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Virallinen, kohtelias
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
I am forced to change the date of our meeting.
Virallinen, suora
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Could we make it a bit earlier/later?
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen peruuttaminen

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Virallinen, kohtelias
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Virallinen, kohtelias
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Virallinen, kohtelias
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Virallinen, kohtelias