Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tapaamiset

Tapaamiset - Tapaamisesta sopiminen

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
我想和史密斯先生预约一个时间。
Virallinen, erittäin suora
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
什么时间适合您?
Virallinen, kohtelias
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
我们能约见一个会面吗?
Virallinen, kohtelias
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
我认为我们应该见一面。
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen siirtäminen

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Virallinen, kohtelias
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
我们可以另约一个时间吗?
Virallinen, kohtelias
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
我不得不把会面推迟到...
Virallinen, kohtelias
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Virallinen, kohtelias
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
我不得不更改我们会面的日期。
Virallinen, suora
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen peruuttaminen

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Virallinen, kohtelias
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Virallinen, kohtelias
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
恐怕我必须取消明天的预约。
Virallinen, kohtelias
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Virallinen, kohtelias