Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tapaamiset

Tapaamiset - Tapaamisesta sopiminen

I would like an appointment with Mr Smith please.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Virallinen, erittäin suora
When would it suit you?
Wanneer schikt het u?
Virallinen, kohtelias
Can we arrange a meeting?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Virallinen, kohtelias
I think we should meet.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen siirtäminen

I wonder whether we can postpone our meeting?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Virallinen, erittäin kohtelias
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Virallinen, kohtelias
Would it be possible to set another date?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Virallinen, kohtelias
I have to postpone our meeting until…
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Virallinen, kohtelias
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Virallinen, kohtelias
I am forced to change the date of our meeting.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Virallinen, suora
Could we make it a bit earlier/later?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Virallinen, suora

Tapaamiset - Tapaamisen peruuttaminen

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Virallinen, kohtelias
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Virallinen, kohtelias
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Virallinen, kohtelias
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Virallinen, kohtelias