Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Monsieur le Président,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
Madame, Monsieur
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Thưa ông/bà,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Monsieur Dupont,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Nous vous écrivons concernant...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Nous vous écrivons au sujet de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Liên quan tới việc/vấn đề...
Suite à...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
En référence à...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
J'écris afin de me renseigner sur...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Je vous écris de la part de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
Auriez-vous l'amabilité de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Je me permets de vous demander si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Pourriez-vous recommander...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà vui lòng gửi...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Nous vous prions de...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Nous vous serions reconnaissants si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Quelle est votre liste des prix pour...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
Notre intention est de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Nous regrettons de vous informer que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Le fichier joint est au format...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Virallinen, kohtelias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
En vous remerciant par avance...
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Merci pour votre aide.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Merci de votre confiance.
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Virallinen, erittäin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Dans l'attente de votre réponse.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
Meilleures salutations,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
Cordialement,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys