Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Thưa ông/bà,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Liên quan tới việc/vấn đề...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà vui lòng gửi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
File được đính kèm trong email này có định dạng...
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys