Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
Dear John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
File được đính kèm trong email này có định dạng...
The attachment is in...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Virallinen, kohtelias
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
For further information please consult our website at…
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, erittäin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys