Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Дорогой Иван!
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ввиду...
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys