Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Дорогой Иван!
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
В отношении...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
С уважением...
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys