Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Monsieur le Président,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
V návaznosti na...
Suite à...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
En référence à...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby ...
Notre intention est de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Příloha je ve formátu...
Le fichier joint est au format...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Virallinen, kohtelias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Virallinen, kohtelias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Virallinen, erittäin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys