Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
친애하는 여러분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분(들)께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
친애하는 최철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
친애하는 김민정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김선영님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
친애하는 최유라님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
친애하는 미영씨,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
V návaznosti na...
...에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
...에 대해서 언급하자면,
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Vaše společnost mi byla doporučena...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
...를 추천해 주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Příloha je ve formátu...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Virallinen, kohtelias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
미리 감사의 말씀 드리며...
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
당신의 수고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Virallinen, erittäin suora
Těším se na Vaší odpověď.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
... (자신의 이름) 드림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
.... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
.... 보냄,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys