Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
V návaznosti na...
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys