Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Estimata John
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
V návaznosti na...
Plu al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Virallinen, kohtelias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Virallinen, erittäin suora
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys