Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Vážený pane,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Milý Johne,
Dear John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
V návaznosti na...
Further to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
V návaznosti na...
With reference to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Virallinen, kohtelias
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, erittäin suora
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
S pozdravem,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys