Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียน ท่านผู้ชาย
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน ท่านผู้หญิง
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
ถึงท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เนื่องมาจาก...
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
เขียนอ้างอิงถึง...
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณจะช่วยกรุณา...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะรับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความจริงใจ
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความเคารพ
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys