Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียน ท่านผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน ท่านผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
ถึงท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nós escrevemos a respeito de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เราเขียนติดต่อกับ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เนื่องมาจาก...
A respeito de..
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
เขียนอ้างอิงถึง...
Com referência a...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Escrevo-lhe em nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณจะช่วยกรุณา...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะรับ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Devo perguntar-lhe se...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Qual a lista atual de preços de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
É a nossa intenção...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informar que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
O anexo está no formato...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Virallinen, kohtelias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Virallinen, kohtelias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Caso precise de maiores informações...
Virallinen, suora
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Nós prezamos o seu negócio.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Virallinen, erittäin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero ter notícias suas em breve.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความจริงใจ
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความเคารพ
Abraços,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys