Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Estimata John
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Virallinen, kohtelias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Virallinen, suora
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Virallinen, erittäin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys