Espanjaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Distinguido Sr. Presidente:
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียน ท่านผู้ชาย
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน ท่านผู้หญิง
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
ถึงท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Apreciado Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimado Sr. Pérez:
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Querido Juan:
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เราเขียนติดต่อกับ...
Le escribimos en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เนื่องมาจาก...
Con relación a...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
เขียนอ้างอิงถึง...
En referencia a...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escribo para pedir información sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Le escribo en nombre de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
¿Sería posible...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณจะช่วยกรุณา...
¿Tendría la amabilidad de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Me complacería mucho si...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะรับ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Me atrevo a preguntarle si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
¿Podría recomendarme...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Se le insta urgentemente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Estaríamos muy agradecidos si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Es nuestra intención...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informarle que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
El archivo adjunto está en formato...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Virallinen, kohtelias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Le agradecemos de antemano...
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Si requiere más información no dude en contactarme.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Me complace la idea de trabajar juntos.
Virallinen, kohtelias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Gracias por su ayuda en este asunto.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Si requiere más información...
Virallinen, suora
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Apreciamos hacer negocios con usted.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Virallinen, erittäin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero tener noticias de usted pronto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Se despide cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความจริงใจ
Atentamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respetuosamente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys