Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Koskien...
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys