Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Dear John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Koskien...
Further to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
With reference to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteenamme on...
It is our intention to…
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Liitetiedosto on ... muodossa.
The attachment is in...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Virallinen, kohtelias
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
For further information please consult our website at…
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, erittäin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys