Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Virallinen, kohtelias
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Virallinen, suora
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Virallinen, suora
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Virallinen, erittäin suora
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys