Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Estimata John
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Vidare till ...
Plu al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Virallinen, kohtelias
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Virallinen, suora
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Virallinen, erittäin suora
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys