Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Monsieur le Président,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Monsieur,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Cher Benjamin,
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Suite à...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
En référence à...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Le fichier joint est au format...
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cordialement,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys