Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Z wyrazami szacunku,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Z poważaniem,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Pozdrawiam,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys