Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Virallinen, kohtelias
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Virallinen, erittäin kohtelias
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Virallinen, kohtelias
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Virallinen, kohtelias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Virallinen, kohtelias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Virallinen, suora
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Virallinen, suora
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Virallinen, suora
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Virallinen, erittäin suora
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Vähemmän virallinen, kohtelias
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys