Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Αναφορικά με,...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
χαιρετισμούς,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
θερμούς χαιρετισμούς
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys