Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
친애하는 미영씨,
Estimata John
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Virallinen, suora
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Virallinen, suora
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Virallinen, erittäin suora
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys