Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys