Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys