Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Bäste John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
Vidare till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys