Japaniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
拝啓
・・・・様
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
拝啓
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
拝啓 
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
拝啓
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
拝啓 
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
関係者各位
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
佐藤太郎様
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
佐藤太郎様
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
・・・・についてお知らせいたします。
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
・・・にさらに付け加えますと、
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
・・・についてお伺いします。
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
・・・に代わって連絡しております。
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
・・・・していただけないでしょうか。
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
・・・・していただければ幸いです。
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
・・・・を送っていただけますか。
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
是非・・・・を購入したいと思います。
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
・・・・は可能でしょうか?
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
・・・・を紹介してください。
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
・・・・をお送りください。
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
至急・・・・してください。
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
・・・・することを目的としております。
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
大変申し訳ございませんが・・・・
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
お力添えいただきありがとうございます。
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
誠にありがとうございました。
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
敬具
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
敬具
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
敬白
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
敬具
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
よろしくお願い致します。
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys