Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys