Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Estimata John
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
Plu al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys