Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Dear John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
因贵公司...
Further to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
With reference to…
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

请问您是否介意...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
It is our intention to…
Virallinen tiedotus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
附件是...格式的
The attachment is in...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Virallinen, kohtelias
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, erittäin suora
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys