Tanskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

拝啓
・・・・様
Kære Hr. Direktør,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
拝啓
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓 
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
拝啓 
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
関係者各位
Til hvem det måtte vedkomme,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓
・・・・様
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
佐藤太郎様
Kære John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
佐藤太郎様
Kære John,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
・・・・についてお知らせいたします。
Vi skriver til dig angående...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Vi skriver i anledning af...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
・・・にさらに付け加えますと、
I fortsættelse af...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
I henhold til...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
・・・についてお伺いします。
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
・・・に代わって連絡しております。
Jeg skriver til dig på vegne af...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

・・・・していただけないでしょうか。
Ville du have noget imod hvis...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Vil du være så venlig at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただければ幸いです。
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・を送っていただけますか。
Kunne du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, kohtelias
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・は可能でしょうか?
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・を紹介してください。
Kan du anbefale...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・をお送りください。
Kunne du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, suora
至急・・・・してください。
Du anmodes til snarest at...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Vi ville sætte pris på hvis...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Virallinen tiedustelu, suora
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Virallinen tiedustelu, suora
・・・・することを目的としております。
Det er vores intention at...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi må desværre meddele dig at...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Bilaget er i...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Virallinen, kohtelias
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tak på forhånd...
Virallinen, erittäin kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Virallinen, kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Virallinen, kohtelias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Virallinen, kohtelias
お力添えいただきありがとうございます。
Tak for din hjælp i denne sag.
Virallinen, kohtelias
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Virallinen, suora
さらに情報が必要な場合は・・・・
Hvis du behøver mere information...
Virallinen, suora
誠にありがとうございました。
Vi sætter pris på din forretning.
Virallinen, suora
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Virallinen, erittäin suora
お返事を楽しみに待っています。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
敬具
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬白
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
敬具
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
よろしくお願い致します。
Med venlig hilsen
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys