Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

拝啓
・・・・様
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
拝啓
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓 
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
拝啓 
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
関係者各位
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
・・・・についてお知らせいたします。
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
・・・にさらに付け加えますと、
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
・・・についてお伺いします。
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・を送っていただけますか。
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・は可能でしょうか?
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・を紹介してください。
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
この件について話し合える日を心待ちにしています。
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
誠にありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
お返事を楽しみに待っています。
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
敬具
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬白
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
敬具
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
よろしくお願い致します。
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys