Thaiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A chi di competenza,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
In riferimento a...
เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe inviarmi..., per favore.
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
L'allegato è in formato... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Virallinen, kohtelias
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Virallinen, erittäin suora
Spero di sentirLa presto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys